Automatyczna identyfikacja danych z RFID

Automatyczna identyfikacja danych

Aby móc sprawnie zarządzać posiadanymi zasobami niezbędna jest wiedza o tym, gdzie dany produkt obecnie się znajduje, w jakiej ilości, a także w jakim jest stanie (w przypadku produktów spożywczych czy leczniczych). Możliwość pozyskania takiej wiedzy przekłada się bezpośrednio na koszty i konkurencyjność danego przedsiębiorstwa.

Obecnie trudno sobie wyobrazić, aby w magazynie wyposażonym w tysiące różnych produktów nie korzystano z systemów automatycznej identyfikacji, która umożliwia szybkie wprowadzenie danych do systemu informatycznego. Do tej pory taka identyfikacja opierała się głównie na stosowaniu kodów kreskowych, jednak coraz częściej i chętniej stosuje się technologię RFID, która umożliwia odczyt bardzo wielu danych w bardzo krótkim czasie.

Każdy system automatycznej identyfikacji powinien składać się z:

– urządzenia rozpoznającego dany przedmiot

– znacznika, który umożliwia rozpoznanie danego obiektu poprzez odpowiednie urządzenie

W przypadku zastosowania technologii RFID znacznikiem jest chip (tag), który umieszczony na danym przedmiocie pozwala na jego identyfikacje. Duży wybór różnych rodzajów chipów umożliwia umieszczenie go praktycznie na dowolnym produkcie. Dodatkowo w odróżnieniu od kodów kreskowych, które przechowują tylko ograniczoną i statyczną informacje o produkcie zastosowanie chipów umożliwia programowanie i elektroniczną zmianę danych.

Z kolei dane zebrane z tagów są przesyłane za pomocą czytnika RFID, który może przyjąć postać niewielkiego, ręcznego skanera. Jednak w celu eliminacji udziału człowieka i pełnej automatyzacji procesu zbierania danych można zastosować bramki RFID wyposażone w czytniki, które pozwolą na rozpoznanie bardzo wielu oznakowanych produktów jednocześnie – np. całej palety towaru.

Stosując automatyczną identyfikację danych pozwala na osiągnięcie wielu korzyści:

 • Znaczące usprawnienie przepływu towaru
 • Sprawne rozdysponowanie przesyłek
 • Szybsza lokalizacja produktów
 • Zarządzanie magazynem i minimalizacja błędów
 • Możliwość śledzenia produktu od momentu jego wyprodukowania do sprzedaży
 • Skrócenie realizacji zamówień
 • Łatwy dostęp do wielu informacji o danym produkcie w jednym miejscu
 • Zminimalizowanie błędów występujących w czasie przyjęcia i wydania towaru
 • Usprawnienie inwentaryzacji towaru
 • Automatyczne generowanie raportów
 • Automatyczne rozliczanie stanów magazynowych
Zamknij