Jesteś tu pierwszy raz? Wstęp do RFiD - poradnik dla początkującego

RFID w zakresie nadzoru nad magazynowaniem wyrobów gotowych

Czy technika RFID może być pomocna w zakresie nadzoru nad magazynowaniem wyrobów gotowych, a następnie nad kontrolą realizacji zamówień?

Jeśli na poniższe pytania:

Czy zdarzyło się, że pracownik omyłkowo „zamknął” paletę wcześniej przez, co w systemie zapisane zostało mniej produktów na palecie niż było ich faktycznie?

Czy zdarzyło się, że szukałeś takiej palety?

Czy zdarzyło się, że szukałeś długo bo nie wiedziałeś, w której części magazynu ta paleta się znajduje?

Czy zdarzyło się, że na stanowisku oklejania palet etykietą magazynową, paletę oklejono niewłaściwą etykietą?

Czy zdarzyło się, ze szukałeś takiej palety?

Czy zdarzyło się, że szukałeś długo bo nie wiedziałeś, w której części magazynu ta paleta się znajduje?

Czy zdarzyło się, że błędnie „zamknięta” paleta trafiła do klienta?

Czy zdarzyło się, ze błędnie oklejona etykietą magazynową paleta trafiła do klienta?

Czy zdarzyło się, że w wyniku tych błędów klient otrzymał niewłaściwy towar?

Czy zdarzyło się, że w wyniku tych błędów klient otrzymał towar o większej wartości niż ten, który zamówił?

Czy zdarzyło się, że reklamacja takiego zamówienia i ponowna dostawa właściwych produktów były bardzo kosztowne?

Czy uważasz, że błędy w ilościach i asortymencie dostarczanym do klienta źle wpływają na wizerunek Twojej firmy?

odpowiedziałeś TAK , to wdrożenie systemu HAXON FACTORY może pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Propozycja rozwiązania powyższych problemów jest następująca:

 1. Pierwszym stanowiskiem systemu HAXON FACTORY powinno być stanowisko drukowania etykiet (zintegrowanych z tagiem RFID) wyposażone w drukarki umożliwiające drukowanie etykiet oraz nadawanie etykietom numerów RFID. W systemie powinna zostać zapisana para: numer seryjny produktu – numer taga RFID.
 2. Stanowiskiem nr.2 systemu będzie stanowisko pakowania gotowych produktów i kompletowania palet. W tym miejscu system HAXON FACTORY może pobierać dane np. z systemu SAP o „zamkniętej” palecie, oraz o nr. seryjnych produktów znajdujących się na danej palecie.
 3. W przypadku znakowania każdego gotowego produktu tagiem RFID powinniśmy ustawić bramkę RFID na zakończeniu linii produkcyjnej, a przed samym wjazdem na stanowisko foliowania palet w celu weryfikacji kompletności palety. W tym miejscu system HAXON FACTORY przeprowadzi automatyczną weryfikację i sprawdzi, czy paleta na stanowisku kompletowania została zamknięta we właściwym momencie i składa się z takiej liczby produktów, jaka została zadeklarowana. Bramka RFID umożliwi (w przypadku pomyłki) na ewentualne uruchomienie procedury „alarmowej”, np. uruchomienie sygnałów świetlnych lub dźwiękowych. Zanim jednak zdecydujemy się na taką funkcjonalność należy ustalić procedurę reagowania na takie zdarzenia.
 4. Stanowiskiem trzecim będzie stanowisko etykietowania palet. W tym miejscu system magazynowy oprócz nadania kolejnym paletom oznaczenia oraz wydruku etykiety z opisem palety przypisze do danych o palecie kolejny nr. taga i zapisze te dane do systemu HAXON FACTORY.
 5. Kolejne stanowiska wyposażone w zintegrowane czytniki RFID pełniące rolę bramki RFID lub faktyczne bramki RFID (co jest zależne od możliwości zabudowy magazynu) zostaną zlokalizowane w miejscach wjazdu palet na magazyny. Usytuowanie bramek oraz oznakowanie każdego produktu indywidualnie pozwoli na sprawdzenie w tych punktach poprawności oznakowania palet. Mając zapisane w systemie dane o składzie palety i dane etykiety jakie zostały jej przypisane, na bramkach wjazdowych do magazynów system HAXON FACTORY będzie mógł zweryfikować, czy paleta została „zamknięta” we właściwym momencie oraz, czy na paletę zostatała naklejona właściwa etykieta. W przypadku niewłaściwego „zamknięcia” palety lub oznakowania niewłaściwą etykietą system będzie mógł uruchomić ustaloną wcześniej procedurę „alarmową”.

Przejazd przez bramkę wjazdową do magazynu pozwoli nam zapisać w systemie HAXON FACTORY, w którym magazynie produkty się znajdują. W przyszłości można będzie przeanalizować ewentualną inwestycję w system anten i czytników dalekiego zasięgu, które umożliwiły by dokładną lokalizację produktu na terenie magazynu oraz przeprowadzanie zdalnej inwentaryzacji poprzez potwierdzenie jednej komendy w aplikacji.

 1. Po umieszczeniu gotowych produktów w magazynie ostatnimi stanowiskami systemu, będzie dział generowania i realizacji zamówień. Bramki RFID zainstalowane na rampach załadunkowych wykorzystując aplikację systemu HAXON FACTORY do kompletowania zamówień, która pozwoli na automatyczną weryfikację, czy towar, który w danej chwili jest ładowany na samochód jest tym towarem, który co do asortymentu i ilości powinien być ładowany.
 2. Ostatnimi elementami tak skonfigurowanego systemu HAXON FACTORY powinny być mobilne czytniki RFID umożliwiające m.in. odszukanie pojedynczych produktów i całych palet na magazynie, sprawdzenie kompletności palety, przeprowadzenie inwentaryzacji itp.

Zastosowanie systemu HAXON FACTORY wspieranego przez technikę RFID w przedstawionej konfiguracji w procesach produkcyjno-magazynowych zapewni:

 • Pełną kontrolę ilości wyprodukowanych wyrobów.
 • Pełną kontrolę znakowania produktów.
 • Podjęcie już na linii produkcyjnej działań naprawczych w przypadku złego oznakowania produktu lub palety’
 • Dokładną Informację o miejscach składowania produktów i wyrobów.
 • Kompletowanie zamówień wysyłanych do Klientów.
 • Kontrolę poprawności wydawania zamówień z magazynu.
 • Wyeliminowanie pomyłek związanych z błędnymi wydaniami produktów z magazynu.
 • Obniżenie kosztów błędnie wysłanych produktów do klientów.
 • Skrócenie i uproszczenie procesu identyfikacji i poszukiwania produktów na magazynie.
 • Skrócenie i uproszczenie procesu inwentaryzacji wyrobów gotowych
Przeczytaj pozostałe artykuły Może zainteresuje Cię również
Zamknij

Potrzebujesz pomocy?
Chcesz poznać szczegóły współpracy?

Zostaw swój numer telefonu, a nasz pracownik zadzwoni do Ciebie w ciągu kilkunastu minut.

  Zadzwonimy do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie w godzinach pracy od 900 do 1700 w dni robocze.

  Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli Haxon S.A. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

  Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty pomagające Nam w działaniach związanych z opisanym wyżej marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.