Jesteś tu pierwszy raz? Wstęp do RFiD - poradnik dla początkującego

Usprawnienie procesu produkcyjnego – jak usprawnić produkcję (Kanban)

Usprawnienie produkcji za pomocą Kanban

Kanban to wypracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją. Słowo kanban w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć jako „spis widoczny”. W pierwotnym znaczeniu – w języku japońskim – oznacza: szyld, tabliczkę z napisem informującym, billboard.

Metoda kanban opiera się na poszczególnych kartach wyrobów, ich obiegu i analizie. Kanban rozwijał się i dziś oznacza także system informacyjny, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami.

Jakie są słabe strony tradycyjnego Kanban.

Obecne rozwiązania Kanban posiadają 2 wady. Po pierwsze, logistycy na produkcji osobiście odbierają karty Kanban ze wszystkich stanowisk montażowych, co uniemożliwia przejrzystość zapasów i określenie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym. Po drugie, karty Kanban z zamówieniami są gubione, nie są zeskanowane lub mogą zostać kilka razy zeskanowane albo przetworzone z opóźnieniem czasowym, przez co ciągle brakuje materiałów, a to powoduje przestoje w produkcji. Każda firma produkcyjna zgodzi się z stwierdzeniem, iż przestój w produkcji to ogromna strata czasu, niewyrobienie się z terminami jak i czas spędzony na poszukiwaniu materiałów lub kart Kanban.

Jak RFID może zmienić kanban w elektroniczny kanban

Z puste pojemniki z tagami RFID generują zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym. Poprzez odczyt tagów RFID z pustych pojemników, popyt na materiały jest automatycznie przesyłany do logistyki w czasie rzeczywistym i przedstawiony w sposób przystępny dla pracowników logistyki w magazynie.

Program RFID przekazuje informacje które materiały i w jakiej ilości są potrzebne:

Np. 4 pojemniki z materiałem x na stanowisko nr. 5

Program może przechowywać informacje jaki ma być docelowy poziom zapasów na linii. W dziale montażu i magazynie mogą zostać zainstalowane duże monitory, na których każde zapotrzebowanie jest wyświetlane w sposób przejrzysty.

Usprawnienie procesu produkcyjnego – informacje w czasie rzeczywistym

Odchylenia od normy stają widoczne, a dzięki temu osoby zajmujące się uzupełnianiem zapasów mogą zareagować natychmiast. Zgłoszone zapotrzebowanie w systemie otrzyma status priorytetu. Na tej podstawie pracownicy logistyki rozdzielają materiały jak i decydują na które stanowisko należy dowieść materiał jako pierwsze. Pozwoli to uniknąć braku materiałów na najważniejszych odcinkach produkcji. Za pomocą tagów RFID, rejestrujemy godzinę wyjścia z magazynu kompletacji, dostawę na stanowisko montażowe jak i opróżnienie pojemnika. Wszystko dzieje się w automatyczny sposób i pozwala na uniknięcie przestojów w produkcji.

Usprawnienie produkcji

Następny etap

Drugim etapem wdrożenia E-Kanban polega na ułatwieniu procesu kompletacji materiałów przez logistyków. Pracownik w aplikacji na Android może wybrać, czy chce kompletować dla określonej linii, obszaru czy stanowiska. Po wyborze sekcji, pracowni może być nawigowany po magazynie by pobrał materiały w najbardziej efektywny sposób.

Informacje odnośnie co do pobranego materiału są przesyłane do drukarki, na której następuję wydruk etykiety która zostaje przyklejona do pojemnika jako notatka towarzysząca. Jest to dodatkowa weryfikacja, kiedy pojemnik został napełniony i do której wyspy montażowej ma trafić.

Założenia systemu kanban

Po procesie kompletacji pełne pojemniki pakowane są do „pociągu” i rozwożone do wysp montażowych. Przemieszczanie się pomiędzy magazynami jak i potwierdzenie dostawy na wyspę montażową dzieje się automatycznie dzięki bramkom RFID i punktom odczytu. W drodze powrotnej puste pojemniki zostają zabrane do magazynu, gdzie mogą zostać wypełnione innym materiałem – zapewnia to dużą elastyczność jak i utrzymywać zapasy na niższym poziomie.

Usprawnianie procesów produkcyjnych dzięki kanban w czasie rzeczywistym

Elektroniczny kanban może zredukować czas realizacji na linii produkcyjnej powiązanej z zamówieniami materiałów o 1/3. Dzięki RFID dokładne dane są zbierane w czasie rzeczywistym co pozwala na uzyskanie prawdziwego obrazu rzeczywistości. Wszystko dzięki redukcji błędów w czasie procesu kompletacji. Wdrożenie RFID E-Kanban pozawala na większą przejrzystość procesu, a to przekłada się na wzrost produktywności bez konieczności większej liczby pracowników. Produkcja unika opóźnień, dzięki wykrywaniu błędów i wąskich gardeł na bieżąco.

Sprawdź także: RFID w produkcji.

Jeśli jest powyższe rozwiązanie zainteresowało Cię, nie czekaj – skontaktuj się z naszym handlowcem jeszcze dzisiaj.

Przeczytaj pozostałe artykuły Może zainteresuje Cię również
Zamknij

Potrzebujesz pomocy?
Chcesz poznać szczegóły współpracy?

Zostaw swój numer telefonu, a nasz pracownik zadzwoni do Ciebie w ciągu kilkunastu minut.

    Zadzwonimy do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie w godzinach pracy od 900 do 1700 w dni robocze.

    Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli Haxon S.A. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

    Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty pomagające Nam w działaniach związanych z opisanym wyżej marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.