Logistyka zwrotna jest jednym z elementów łańcucha dostaw i zajmuje się przepływami działającymi „wstecz”, co powoduje pozyskiwanie produktów, opakowań czy odpadów i dostarczenie ich do miejsc, gdzie mogą być ponownie użyte czy też przetworzone.

Jednak zarządzanie opakowaniami zwrotnymi czy też kontenerami jest czasochłonne, uciążliwe a przez to często niedokładne. Dzięki technologii RFID, która jest jedna z najlepiej rozwijających się metod automatycznej identyfikacji danych procesy te można znacznie usprawnić. Poprzez obniżenie kosztów, ustanowienie globalnych standardów oraz poprawienie samej technologii rozwiązanie to stało się ogólno dostępne dla przedsiębiorców. Ze względu na liczne zalety systemów RFID w porównaniu z innymi systemami identyfikacji, systemy te zaczynają masowo podbijać nowe rynki.

Co zyskujesz dzięki wdrożeniu systemu RFID:

Pojęcie opakowanie zwrotne jest bardzo szerokie i obejmuje:

O czym należy pamiętać wdrażając system RFID?

Przede wszystkim trzeba dobrać odpowiedni chip do danego opakowania zwrotnego – inny zastosujemy do opakowań metalowych a innych do opakowań z tworzywa sztucznego. Duży wybór znaczników pozwala zoptymalizować koszty związane z wdrożeniem systemu i zapewnia poprawne jego działanie.

Następnie należy wybrać sposób odczytywania danych zaprogramowanych w każdym chipie tzn. czy potrzebna będzie bezobsługowa bramka RFID czy wystarczy czytnik mobilny obsługiwany przez pracownika.

 

Systemy RFID są obecnie jedną z najdoskonalszych metod zarządzania łańcuchem dostaw. W połączeniu z dopasowaną do potrzeb bazą danych, pozwalają kontrolować każdy aspekt związany z wykorzystaniem opakowań zwrotnych, kontenerów czy innych zasobów firmy.

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowy.

Zamknij