Co to jest RFID? | RFID dla początkujących

Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z RFID, to ten artykuł jest idealny dla Ciebie. Jeśli RFID nadal jest dla Ciebie zagadką to znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytanie, czym jest RFID, jak jest używana RFID, jakie są różne rodzaje RFID i jak budować systemy RFID.

 

Spis treści

Wstęp

Co to jest RFID

Ważne informacje

Tagi RFID

Czytniki RFID

Anteny RFID

Dodatkowy sprzęt

 

 

Co to jest RFID?

Identyfikacja radiowa (RFID) jest to bezprzewodowe, bezdotykowe wykorzystanie fal radiowych do przesyłania danych. Systemy RFID zazwyczaj zawierają czytnik RFID, tag RFID i anteny.

 

Jak działa RFID?

Oznaczanie przedmiotów tagami RFID umożliwia użytkownikom automatyczną i dokładną identyfikację i śledzenie przedmiotów. RFID przenosi technologię automatycznej identyfikacji na wyższy poziom, umożliwiając odczytywanie tagów bez kontaktu optycznego i w zależności od typu RFID, mając zasięg odczytu od kilku centymetrów do ponad 20 metrów.

 

RFID przeszło długą drogę od pierwszego zastosowania identyfikacji samolotów jako swój lub wrogów podczas II wojny światowej. Nie tylko technologia stale się poprawia z roku na rok, ale koszt wdrożenia i użytkowania systemu RFID ciągle spadają, dzięki czemu RFID jest bardziej opłacalne i wydajne.

 

Rodzaje RFID

W paśmie elektromagnetycznym istnieją trzy podstawowe zakresy częstotliwości wykorzystywane do transmisji RFID – niska częstotliwość, wysoka częstotliwość i bardzo wysoka częstotliwość.

 

LF

 

Ogólny zakres częstotliwości: 30 – 300 kHz

Podstawowy zakres częstotliwości: 125 – 134 kHz

Zakres odczytu: do 10 centymetrów

Zastosowania: śledzenie zwierząt, kontrola dostępu, breloki samochodowe, aplikacje z dużą ilością cieczy i metali

Plusy: Działa dobrze w pobliżu płynów i metali

Wady: bardzo krótki zasięg odczytu, ograniczona ilość pamięci, niska szybkość odczytu, wysoki koszt produkcji

 

 

HF

 

Podstawowy zakres częstotliwości: 13,56 MHz

Zakres odczytu: do 30 centymetrów

Zastosowania: książki biblioteczne, osobiste karty identyfikacyjne, chipy do pokera/gier, aplikacje NFC

Zalety: globalne protokoły NFC, większe opcje pamięci

Minusy: krótki zasięg odczytu, niska szybkość odczytu

 

UHF

 

Ogólny zakres częstotliwości: 300 – 3000 MHz

Podstawowe zakresy częstotliwości: 433 MHz, 860 – 960 MHz

Istnieją dwa rodzaje RFID, które znajdują się w zakresie Ultra High Frequency: Tag Aktywny RFID i Tag Pasywny RFID.

 

Tagi Aktywne

 

Podstawowy zakres częstotliwości: 433 MHz, (może używać 2,45 GHz – pod ekstremalnie wysokim zakresem częstotliwości)

Zakres odczytu: od 30–100+ metrów

Zastosowania: śledzenie pojazdów, produkcja samochodów, górnictwo, budownictwo, śledzenie zasobów

Zalety: bardzo duży zasięg odczytu, niższy koszt infrastruktury IT, duża pojemność pamięci, wysoka szybkość odczytu

Wady: wysoki koszt tagu, tag posiada zasilanie, może być wymagane złożone oprogramowanie, wysokie zakłócenia powodowane przez metal i ciecze

 

Tagi Pasywne

 

Podstawowe zakresy częstotliwości: 860 – 960 MHz

Zasięg odczytu: bliski kontakt — 25 metrów

Zastosowania: śledzenie łańcucha dostaw, produkcja, farmaceutyki, elektroniczne opłaty drogowe, śledzenie zapasów,

Zalety: duży zasięg odczytu, niski koszt na taga, szeroka gama rozmiarów i kształtów znaczników, wysoka szybkość odczytu

Wady: wysokie koszty sprzętu, umiarkowana pojemność pamięci, wysokie zakłócenia powodowane przez metal i ciecze

 

Podstawowe podzbiory pasywnego RFID

Stosunkowo szeroki zakres 860 – 960 MHz jest uznawany za „Globalny standard” dla pasywnej RFID UHF; jednak jego późne przyjęcie doprowadziło do dalszego podziału zakresu na dwa główne podzbiory – 865 – 868 MHz i 902 – 928 MHz.

 

865 – 868 MHz – ETSI

 

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jest organem zarządzającym w Europie, który ustanawia i utrzymuje ogólnokrajowe standardy komunikacji za pośrednictwem wielu kanałów, w tym fal radiowych. Zgodnie z przepisami ETSI sprzęt i tagi RFID mogą komunikować się tylko w konkretnym zakresie częstotliwości 865–868 MHz, ponieważ inne rodzaje komunikacji radiowej są przydzielane do podzbiorów o większym zakresie 860–960 MHz.

 

902 – 928 MHz – FCC

 

Federalna Komisja Łączności (FCC) jest agencją zarządzającom w Stanach Zjednoczonych, który ustala i utrzymuje ogólnokrajowe standardy komunikacji za pośrednictwem wielu kanałów, w tym fal radiowych. Przepisy FCC stwierdzają, że tagi i sprzęt RFID mogą działać tylko w zakresie 902 – 928 MHz, ponieważ, podobnie jak w Europie, inne typy komunikacji są przydzielane do pozostałych części większego zakresu 860 – 960 MHz.

 

Inne

Ponieważ zarówno ETSI, jak i FCC były pierwszymi głównymi normami, które zostały zatwierdzone, wiele krajów albo przyjęło jeden z nich, albo stworzyło własne normy w podzbiorze dowolnego zakresu częstotliwości. Na przykład Argentyna zdecydowała się na zastosowanie zakresu FCC 902 – 928 MHz, podczas gdy Armenia zdecydowała się na wdrożenie własnego, mniejszego pasma 865,6 – 867,6 MHz w zakresie ETSI.

 

Chociaż regionalne przepisy, takie jak FCC i ETSI, są zwykle omawiane przy użyciu zakresów częstotliwości, istnieją inne specyfikacje, które każdy kraj reguluje, takie jak np. ilość mocy promieniowanej (ERP lub EIRP). Niektóre kraje są bardziej rygorystyczne i regulują, gdzie można używać RFID, ilość „przeskoków” częstotliwości, które muszą być używane, lub czy wymagana jest licencja na korzystanie z RFID

 

 

Przykłady zastosowań RFID

Przykłady zastosowań, które korzystają z RFID, są nieskończone. Aplikacje rozciągają się od szerokich obszarów, takich jak śledzenie zapasów, po zarządzanie łańcuchem dostaw i mogą stać się bardziej wyspecjalizowane w zależności od firmy lub branży. Rodzaje zastosowań RFID mogą obejmować śledzenie zasobów IT, śledzenie tekstyliów, a nawet takie szczegóły, jak śledzenie przedmiotów do wypożyczenia.

 

Tym, co odróżnia potencjalne zastosowanie RFID od aplikacji, które mogą wykorzystywać inne rodzaje systemów, jest potrzeba jednoznacznej identyfikacji poszczególnych elementów, szybko i skuteczniej, tam gdzie tradycyjne systemy nie spełniają oczekiwań. Poniżej przedstawiamy kilka aplikacji, które z powodzeniem wykorzystują technologię RFID.

 

Znakowanie opakowań zwrotnych

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Śledzenie zapasów

Śledzenie zasobów IT

Śledzenie prania i tekstyliów

Kontrola dostępu

Śledzenie pojazdów

Śledzenie zwierząt

Inwentaryzacja narzędzi

Inwentaryzacja biżuterii

 

Ważne fakty dotyczące RFID

Zwrot z inwestycji

Rozważając zakup i wdrożenie nowego systemu, musimy sobie zadać dwa najważniejsze pytania, to czy i kiedy firma otrzyma zwrot z inwestycji. Koszty stałe, koszty cykliczne, a także koszty zmiany w zakresie kosztów pracy, to wszystko musi zostać oszacowane przed wdrożeniem nowego systemu.

 

Przed wdrożeniem systemu RFID należy ocenić zarówno analizę aplikacji, jak i opłacalność.

 

Studium wykonalności

Studium wykonalności odnosi się do procesu określania, czy aplikacja nadaje się do użycia z RFID. Jak każda technologia, RFID ma ograniczenia. Ograniczenia środowiskowe, ograniczenia zasięgu odczytu i skład materiału zasobów to tylko niektóre z różnych aspektów, które mogą poważnie wpłynąć na skuteczność systemu RFID w określonym zastosowaniu. Studium wykonalności powinno obejmować określenie zakresu projektu i otoczenia projektu jako punkt wyjścia, a następnie ustalenie, czy RFID (lub inna technologia) jest odpowiednia dla aplikacji.

 

Analiza kosztów

Analiza kosztowa odnosi się do oceny czy wdrożenie systemu RFID jest możliwe do osiągnięcia z perspektywy pieniężnej. Analiza kosztów obejmuje nie tylko to, czy możliwy jest zwrot z inwestycji, ale także pracę z aktualnymi i przewidywanymi liczbami w celu określenia szacowanego harmonogramu zwrotu z inwestycji. Systemy RFID mogą być drogie. Wymagają początkowej inwestycji w testowanie i pracę z różnymi rodzajami sprzętu i tagów (co może być kosztem utopionym dla firmy, jeśli technologia się nie powiedzie). Po fazie testowania rozpoczynają się koszty wdrożenia. Dopiero po wdrożeniu i sprawnym działaniu systemu można rozpocząć termin zwrotu z inwestycji.

 

Koszty jednorazowe a koszty stałe

Grupowanie kosztów według jednorazowych (początkowych) lub powtarzających się pomoże nakreślić dokładniejszy obraz oczekiwanych rocznych kosztów i zwrotu z inwestycji w system.

 

Koszty jednorazowe

 

Koszty jednorazowe to koszty związane z rozpoczęciem pracy. We wdrożeniu RFID koszt jednorazowy jest zwykle związany ze sprzętem, takim jak czytniki, anteny i kable potrzebne do skonfigurowania systemu. Jeśli planujesz skonfigurować początkowy system, a następnie rozbudować ten system później, sprzęt nadal będzie uważany za koszt jednorazowy. Tagi RFID są uważane za koszt jednorazowy tylko wtedy, gdy są stale ponownie wykorzystywane w całym systemie – np. breloki RFID kontroli dostępu, które są przydzielane i redystrybuowane w razie potrzeby do pracowników.

 

Koszty cykliczne

 

Koszty cykliczne są przypisywane do elementów, które są używane raz, a następnie odrzucane lub zużywane podczas aplikacji. Etykieta RFID to typowy przykład powtarzającego się kosztu w systemie RFID. Ze względu na niski koszt, tagi te są często nakładane raz i przechowywane na przedmiocie przez cały okres jego użytkowania (lub wyrzucane po użyciu). Jeśli używana jest drukarka RFID, taśma do drukarki również byłaby kosztem jednorazowym. Jeśli licencja na oprogramowanie jest odnawiana co roku lub została zakupiona jako produkt SaaS (oprogramowanie jako usługa), to również należy ją uwzględnić jako koszt cykliczny.

 

Czynniki środowiskowe

Systemy RFID mogą być podatne na niektóre materiały i czynniki środowiskowe, które mogą powodować zmniejszenie zasięgu odczytu i wpływać na ogólną dokładność systemu. Metale i ciecze to dwa najczęstsze źródła zakłóceń w zastosowaniach RFID, ale można je złagodzić za pomocą odpowiednich tagów RFID, sprzętu i planowania.

 

Ponieważ RFID UHF staje się coraz powszechniej stosowane w przypadku przedmiotów wypełnionych płynem lub przedmiotów metalowych, coraz więcej tagów jest wydawanych z nowymi sposobami zmniejszenia tych problemów. Ponadto opracowano techniki, które mogą pomóc złagodzić skutki tych elementów, takie jak praca z umieszczaniem znaczników i przekładek.

 

Co to jest system RFID?

Chociaż każdy system będzie się różnić pod względem typów urządzeń i złożoności, każdy system RFID zawiera co najmniej następujące cztery elementy:

 

Czytniki

Anteny

Tagi

Okablowanie

Podstawowy system RFID to aplikacja sterując czytnikiem mobilnym/kolektorem oraz tagi RFID. W raz z rozmiarem projektu system może się rozrosnąć o czytniki wieloportowe, podpięte do portów anteny, dodatkowe urządzenia funkcjonalne oraz oprogramowania RFID.

 

 

Tagi RFID

Co to jest tag RFID?

Tag RFID składa się z dwóch części – anteny do nadawania i odbierania sygnałów oraz chipa RFID (lub układu scalonego), który przechowuje identyfikator znacznika i inne informacje. Tagi RFID są umieszczane na/do przedmioty w celu ich śledzenia za pomocą czytnika RFID i anteny.

 

Tagi RFID przesyłają dane o przedmiocie za pośrednictwem fal radiowych do kombinacji antena/czytnik. Tagi RFID zazwyczaj nie mają baterii (chyba że określono je jako tagi aktywne); zamiast tego otrzymują energię z fal radiowych generowanych przez czytnik. Gdy tag odbiera transmisję z czytnika/anteny, energia przepływa przez wewnętrzną antenę do chipa tagu. Energia aktywuje chip, który moduluje energię pożądaną informacją, a następnie przesyła sygnał z powrotem w kierunku anteny/czytnika.

 

Na każdym chipie znajdują się cztery banki pamięci – EPC, TID, User i Reserved. Każdy z tych banków pamięci zawiera informacje o tagowanym elemencie lub o samym tagu w zależności od banku i tego, co zostało określone.

 

Setki rodzajów tagów RFID są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach, z funkcjami i opcjami specyficznymi dla określonych środowisk, materiałów powierzchniowych i zastosowań.

 

Rodzaje tagów RFID

Ponieważ istnieje tak duża różnorodność zastosowań RFID, istnieje również wiele różnych tagów RFID i sposobów ich kategoryzacji. Powszechnym sposobem dzielenia tagów na typy są etykiety i hardtagi.

 

Rodzaje kształtu – etykieta, karta, twardy tag

 

Typ częstotliwości – LF, NFC, HF, UHF pasywne (902 – 928 MHz, 865 – 868 MHz lub 865 – 960 MHz), BAP, aktywne

 

Czynniki środowiskowe – wodoodporny, wytrzymały, odporny na temperaturę, odporny na chemikalia

Możliwość dostosowania – kształt, rozmiar, tekst, kodowanie

Specyficzne funkcje/zastosowania – tagi do prania, tagi do czujników, tagi do osadzania, tagi do sterylizacji w autoklawie, tagi do pojazdów, tagi o wysokiej pamięci

 

Specyficzna powierzchnia– Metalowe przywieszki, przywieszki do mocowania na szkle, przywieszki do przedmiotów wypełnionych płynem

 

 

Wybór tagu RFID

Jaki rodzaj powierzchni będziesz tagować? Na metalu, plastiku, drewnie itp.?

Jaki zasięg odczytu odczytu?

Ograniczenia rozmiaru (tzn. tag nie może być większy niż x na y na z cm)?

Jakieś ekstremalne warunki środowiskowe? Nadmierne ciepło, zimno, wilgoć, uderzenia itp.?

Sposób przywiązania? Klej, żywica epoksydowa, nity/śruby, opaski kablowe itp.?

Kluczem do wyboru tagu jest dokładne przetestowanie różnych tagów w Twoim środowisku na przedmiotach, które chcesz oznaczyć. Pakiety próbek tagów RFID można dostosować do swoich zastosowań, dzięki czemu można zawęzić liczbę tagów, które są odpowiednie dla danego zastosowania.

Czytniki RFID

Co to jest czytnik RFID?

Czytnik RFID jest mózgiem systemu RFID i jest niezbędny do funkcjonowania każdego systemu. Czytniki to urządzenia, które transmitują i odbierają fale radiowe w celu komunikowania się z tagami RFID. Czytniki RFID są zazwyczaj podzielone na dwa różne typy – Stacjonarne czytniki RFID i mobilne czytniki RFID. Stacjonarne czytniki pozostają w jednym miejscu i są zwykle montowane na ścianach, biurkach, portalach lub innych stacjonarnych lokalizacjach.

 

Zintegrowany czytnik RFID to czytnik z wbudowaną anteną, która może zawierać jeden ekstra port antenowy do podłączenia dodatkowej anteny.

 

Czytniki mobilne to ręczne urządzenie, które zapewniają mobilność podczas odczytu tagów RFID, a jednocześnie mogą komunikować się z komputerem hosta lub innymi urządzeniami. Istnieją dwie podstawowe kategorie mobilnych czytników RFID – czytniki z komputerem pokładowym, zwane mobilnymi urządzeniami oraz czytniki łączące się za pomocą Bluetooth lub pomocniczego z telefonem lub tabletem.

 

Stacjonarne czytniki RFID mają zazwyczaj porty anten zewnętrznych, które można podłączyć w dowolnym miejscu, od jednej dodatkowej anteny do maksymalnie 32 różnych anten. Liczba anten podłączonych do jednego czytnika zależy od obszaru pokrycia wymaganego dla aplikacji RFID.

 

Rodzaje czytników RFID

Najczęstszym sposobem kategoryzacji czytelników jest sklasyfikowanie ich jako stacjonarnych lub mobilnych. Inne sposoby rozróżnienia czytników RFID obejmują kategorie takie jak łączność, dostępne narzędzia, funkcje, możliwości przetwarzania, opcje zasilania, porty antenowe itp.

 

Zakres częstotliwości 902 – 928 MHz USA, 865 – 868 MHz UE i

 

Mobilność — czytniki stacjonarne, czytniki zintegrowane; Czytniki mobilne

 

Łączność – Wi-Fi, Bluetooth, LAN, szeregowy, USB, port pomocniczy

 

Dostępne narzędzia — HDMI, GPS, USB, kamera, GPS, GPIO, kod kreskowy 1D/2D, funkcje komórkowe

 

Opcje zasilania — zasilacz, PoE, bateria, w pojeździe, USB

 

Dostępne porty antenowe — brak portów zewnętrznych, od 1 do 32 portów

 

Wybór czytnika RFID

Jaki zasięg odczytu potrzebujesz dla swojej aplikacji?

Jakieś nadmierne warunki środowiskowe do rozważenia? Nadmierne ciepło, zimno, wilgoć, uderzenia itp.?

Czy dodasz czytnik do sieci?

Gdzie zostanie umieszczony czytnik? Stała lokalizacja czy w pojeździe?

Czy czytnik musi być mobilny?

Ile punktów odczytu/stref odczytu będziesz potrzebować?

Ile tagów może być jednocześnie odczytanych?

Jak szybko tagi będą poruszać się w strefie odczytu? Na przykład, czy to wolno poruszający się przenośnik taśmowy, czy szybki wyścig?

 

Anteny RFID

Co to jest antena RFID?

Anteny RFID przetwarzają sygnał czytnika RFID na fale radiowe, które mogą być odebrane przez tagi RFID. Bez pewnego rodzaju anteny RFID, zintegrowanej lub samodzielnej, czytnik RFID nie może prawidłowo wysyłać i odbierać sygnałów do tagów RFID.

 

W przeciwieństwie do czytników RFID, anteny RFID to nieme urządzenia, które pobierają moc bezpośrednio z czytnika. Gdy energia czytnika jest przekazywana do anteny, antena generuje pole fali radiowej, a następnie sygnał radiowy jest przesyłany do tagów znajdujących się w pobliżu. Skuteczność anteny w generowaniu fal w określonym kierunku jest znana jako zysk anteny. Mówiąc prościej, im wyższe wzmocnienie, tym silniejsze i dalej sięgające pole fali radiowej antena.

 

Polaryzacja anteny może mieć znaczący wpływ na zasięg odczytu systemu. Kluczem do maksymalizacji zasięgu odczytu jest zapewnienie zgodności polaryzacji anteny z polaryzacją taga RFID. Jeśli nie pasują one, na przykład, antena liniowo spolaryzowana pionowo i znacznik z anteną poziomą liniowo spolaryzowaną, zasięg odczytu zostanie znacznie zmniejszony.

 

Antena spolaryzowana okólnie przesyła fale, które w sposób ciągły obracają się między płaszczyzną poziomą i pionową, umożliwiając odczytywanie tagów RFID w wielu płaszczyznach. Jednakże, ponieważ energia jest podzielona między dwie płaszczyzny, zasięg odczytu anteny spolaryzowanej kołowo jest krótszy w porównaniu z anteną liniową o podobnym wzmocnieniu.

Rodzaje anten

Anteny RFID, podobnie jak większość urządzeń RFID, można podzielić na różne kategorie, które pomagają wybrać najlepszą antenę. Mimo że anteny są pogrupowane według kilku różnych czynników, najczęstszymi grupami dla anten RFID są polaryzacja (okólna i liniowa) i wytrzymałość (wewnętrzna i zewnętrzna).

 

Zakres częstotliwości – 902 – 928 MHz, 865 – 868 MHz, 860 – 960 MHz

 

Polaryzacja – kołowa, liniowa

 

Wytrzymałość — ocena IP w pomieszczeniach, ocena IP na zewnątrz

 

Zasięg odczytu — bliskość (bliskie pole), dalekie pole

 

Rodzaj montażu – antena półkowa, antena naziemna, antena panelowa, antena portalowa

 

Wybór anteny RFID

Ile potrzebujesz zasięgu odczytu?

Czy jest możliwe, aby zawsze znać lub kontrolować orientację tagu RFID względem położenia anteny w Twojej aplikacji?

Jakie warunki środowiskowe? Nadmierne ciepło, zimno, wilgoć, uderzenia itp.?

Czy antena będzie montowana w pomieszczeniu czy na zewnątrz?

Ograniczenia rozmiaru (tj. antena nie może być większa niż x na y na z centrymetrów)?

 

Okablowanie RFID

Kable antenowe RFID umożliwiają komunikację pomiędzy czytnikiem RFID a anteną RFID. Bez kabla czytnik nie może zasilać i wysyłać sygnałów do tagów przez antenę. Wybór kabla RFID może wydawać się łatwiejszym zadaniem niż wybór innych komponentów; jednak kable mogą się znacznie różnić na trzy konkretne sposoby – typy złączy, długość i grubość / ocena izolacji – dlatego przed zakupem ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie trzy.

 

Podczas określania odpowiednich złączy dla każdego końca kabla, najpierw spójrz na złącza w czytniku RFID i antenie. Na przykład, jeśli czytnik RFID ma złącze żeńskie RP-TNC, jedna strona kabla powinna mieć złącze męskie RP-TNC i odwrotnie.

 

Długość i grubość kabla (nazywana również oceną izolacji) będzie się różnić w zależności od konkretnego rozwiązania. Długość kabla jest zwykle określana przez odległość od czytnika RFID i anteny, ale ważne jest, aby pamiętać, że im dłuższy kabel, tym więcej mocy zostanie utraconych podczas transportu.

 

Jednym ze sposobów walki z utratą mocy jest zastosowanie wyższej wartości izolacji. Im dłuższa długość kabla, tym lepiej izolowany kabel musi być, aby zmaksymalizować wydajność i zmniejszyć ilość energii traconej na długości kabla. Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem wartości izolacji kabel będzie grubszy i sztywniejszy, co utrudni zginanie i pracę podczas pokonywania zakrętów lub przechodzenia przez kanał kablowy.

 

Inny sprzęt i akcesoria

Dostępnych jest kilka innych dodatków systemowych i akcesoriów, które zwiększają funkcjonalność systemu lub ułatwiają jego obsługę. Na przykład drukarki RFID, bramki RFID, wsporniki montażowe anten uzupełnią lub rozszerzą Twój system.

 

 

Zamknij

Potrzebujesz pomocy?
Chcesz poznać szczegóły współpracy?

Zostaw swój numer telefonu, a nasz pracownik zadzwoni do Ciebie w ciągu kilkunastu minut.

    Zadzwonimy do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie w godzinach pracy od 900 do 1700 w dni robocze.

    Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli Haxon S.A. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

    Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty pomagające Nam w działaniach związanych z opisanym wyżej marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.